1965 Milan Duomo 1965 - Duomo, Milan (photo courtesy of the internet)
1965 - Duomo, Milan (photo courtesy of the internet)

Places